215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Συναινετικό Διαζύγιο

Ο ταχύτερος και οικονομικότερος τρόπος λύσης ενός γάμου

Μέχρι τον ν.4509/2017 το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εφόσον συνέτρεχαν μια σειρά από προϋποθέσεις. Η διαδικασία έκδοσης της δικαστικής απόφασης διαζυγίου ήτο χρονοβόρα και αρκετά δαπανηρή για τους συζύγους.

Με τον ν. 4509/2017, η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για διάζευξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1441 ΑΚ, υποβάλλεται απλώς στο συμβολαιογράφο, με τη συνδρομή δύο δικηγόρων, δίχως τη μεσολάβηση των Πολιτικών Δικαστηρίων.

Ποια είναι τα στάδια έκδοσης ενός συναινετικού διαζυγίου με τη νέα διαδικασία δια συμβολαιογραφικού εγγράφου;

  • Κοινή απόφαση των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους
  • Αναζήτηση δύο διαφορετικών πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκπροσώπησή τους
  • Σύνταξη και υπογραφή ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Έγγραφη Συμφωνία Διάζευξης των Συζύγων), το οποίο θα ρυθμίζει μεταξύ άλλων, τα θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανήλικων τέκνων τους. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία υπογράφεται ειδικό πληρεξούσιο για την παράστασή τους δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους
  • Σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης περί λύσεως του γάμου, δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού
  • Καταχώρηση της λύσης του γάμου στο Ληξιαρχείο
  • Πνευματική λύση του γάμου στη Μητρόπολη

Έγγραφη Συμφωνία Συζύγων περί συναινετικής λύσης του γάμου

Βάση για την έναρξη της νέας διαδικασίας αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους. Η συμφωνία συνάπτεται εγγράφως:

  • Είτε μεταξύ των συζύγων με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και επικυρώνεται το γνήσιο της επί του εγγράφου υπογραφής των συζύγων από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της λύσεως του γάμου τους

  • Είτε μόνον από τους δικηγόρους τους, εφόσον ο κάθε σύζυγος έχει προηγουμένως χορηγήσει στον δικηγόρο του ειδική πληρεξουσιότητα για τον σκοπό αυτό με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιέχονται οι όροι της κοινής τους συμφωνίας. Το ειδικό αυτό πληρεξούσιο ισχύει μόνο για ένα μήνα.

Η συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου μπορεί να καταρτιστεί ανά πάσα στιγμή μετά την τέλεση του γάμου, χωρίς να απαιτείται να έχει παρέλθει η ελάχιστη εξάμηνη διάρκεια γάμου, που ίσχυε παλαιότερα.

Η συμφωνία των συζύγων δεν εξαρτάται από όρους ή προθεσμίες ή αιρέσεις. Αν τυχόν περιληφθούν στο κείμενο της έγγραφης συμφωνίας την καθιστούν ανύπαρκτη, διότι θεωρείται ότι αίρουν την συναίνεση.

Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, ουσιαστική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου αποτελεί η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή τους. Η συμφωνία αυτή δύναται είτε να εμπεριέχεται στη γενική συμφωνία των συζύγων για την λύση του γάμου τους, είτε σε άλλη έγγραφη συμφωνία. Η ως άνω συμφωνία ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον – με δυνατότητα σύναψης μελλοντικής νέας συμφωνίας με την ίδια διαδικασία –, εκτός κι αν τα ανήλικα τέκνα ενηλικιώνονται προ της παρόδου της διετίας, οπότε ισχύει μέχρι της ενηλικιώσεώς τους. Στη συγκεκριμένη διάταξη γίνεται ρητή πρόβλεψη μόνο για τα ανήλικα τέκνα. Θέματα διατροφής π.χ. ενηλίκων αλλά αναπήρων τέκνων ή σπουδαστών ή του/της πρώην συζύγου ρυθμίζονται από τις λοιπές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1442 έως 1446 και 1485 επ.).

Συμβολαιογραφική Πράξη Συναινετικής Λύσης του Γάμου

Η συναφθείσα, κατά τ’ ανωτέρω, έγγραφη κοινή συμφωνία των συζύγων για α) την λύση του γάμου τους και β) τη ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, την επικοινωνίας τους με αυτά και την ορισθείσα διατροφή υποβάλλεται στο συμβολαιογράφο, ο οποίος θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη λύσεως του γάμου τους – διάζευξης.

Για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου απαιτούνται:
1) Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, η οποία ενσωματώνεται στην συμβολαιογραφική πράξη και το πρωτότυπό της προσαρτάται σ΄ αυτή. Όταν οι σύζυγοι δεν έχουν παιδιά, το μόνο περιεχόμενο της συμβολαιογραφικής πράξης είναι η επικύρωση της συζυγικής συμφωνίας για διάζευξη και η βεβαίωση της λύσης του γάμου με την ενσωμάτωση της συζυγικής συμφωνίας στη συμβολαιογραφική πράξη (ΑΚ 1441 § 4 εδ. 1). Αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά, ο συμβολαιογράφος επικυρώνει, με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη, και τη συζυγική συμφωνία για τα παιδιά, είτε αυτή εμπεριέχεται στην έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου είτε έχει γίνει με ξεχωριστό (απλό) έγγραφο.

2) Η παρέλευση τουλάχιστον δεκαημέρου από την επομένη της ημερομηνίας θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων επί της εγγράφου συμφωνίας από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου, ο οποίος θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη, ή από την επομένη της ημερομηνίας σύναψης της προαναφερθείσας εγγράφου συμφωνίας από τους εφοδιασμένους με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δικηγόρους των συζύγων. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται η ισχύς των πληρεξουσίων.

3) Επικυρωμένα αντίγραφα των πληρεξουσίων, τα οποία προσαρτώνται στη συμβολαιογραφική πράξη. Ο κάθε σύζυγος χορηγεί ειδική πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ήτοι  στην υπογραφή της κοινής συμφωνίας, η οποία ενσωματώνεται στο πληρεξούσιο, στην αίτηση για έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γάμου και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, αν δεν τα προσκομίζουν οι σύζυγοι, και στην παραλαβή τους, στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου, στην κατάθεση της πράξης στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Επίσης, σε περίπτωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου, στο ειδικό πληρεξούσιο αναφέρεται επίσης ότι ο δικηγόρος δύναται να αιτηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα την παραγγελία προς τον αρμόδιο Μητροπολίτη για την πνευματική λύση του γάμου, την παραλαβή του εγγράφου και την κατάθεση του στο Ληξιαρχείο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και αίτηση με την επ’ αυτής εισαγγελική παραγγελία).

4) Ληξιαρχική πράξη του γάμου.

5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, το οποίο εκδίδεται από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

6) Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (ένα για κάθε δικηγόρο), εκδοθέντα από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο, με επιμέλεια των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Μετά τη σύνταξη και υπογραφή της συναινετικής λύσης του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κατατίθεται καταχωρείται στο ληξιαρχείο, με επιμέλεια των συζύγων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, ενώ σε περιπτώσεις τέλεσης θρησκευτικού γάμου, η πνευματική λύση παραγγέλλεται στη Μητρόπολη από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον και επισυνάπτεται και αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η παραγγελία απευθύνεται στη Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ναός όπου τελέστηκε ο γάμος και η οποία προβαίνει στην πνευματική λύση, η οποία είναι υποχρεωτική, χωρίς, ωστόσο, η παράλειψη της πνευματικής λύσης του γάμου να επηρεάζει τη συναινετική λύση του θρησκευτικού γάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη νέα, γρήγορη, άμεση και με χαμηλό κόστος διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για το ακριβές κόστος, τον χρόνο και τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστούμε. Με εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως σεβασμό στην εμπιστοσύνη σας προς εμάς, θα επιλύσουμε όλα τα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν μέχρι την κατάρτιση της οριστικής συμφωνίας περί συναινετικής λύσης του γάμου σας, την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των τέκνων σας καθώς και θα αναλάβουμε για λογαριασμό σας, το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων, εφόσον επιθυμείτε, για την επίσπευση της διαδικασίας και τη λύση του γάμου εντός μόλις δώδεκα ημερών από την πρώτη επίσκεψη στο γραφείο μας.