215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Επικοινωνία με ανήλικο τέκνο

Τυχόν εντάσεις και διενέξεις μεταξύ των διαζευγμένων γονέων είναι σύνηθες επηρεάζουν αρνητικά το δικαίωμα του ενός γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου και δεν διαμένει στην ίδια οικεία, να επικοινων εί μαζί του.

Η προσωπική επικοινωνία του γονέα με το ανήλικο τέκνο του συνιστά δικαίωμα του γονέα και όχι υποχρέωση. Σαφής νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με τον τρόπο άσκησης της επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο δεν υφίσταται καθώς κάθε περίπτωση κρίνεται ad hoc με κριτήριο τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου, την ηλικία του και τις ειδικότερες διαμορφωθείσες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας μαζί του. Επίσης, το ίδιο δικαίωμα διατηρούν και απώτεροι ανιόντες του τέκνου, ήτοι οι παππούδες, εκτός και αν υφίσταται σοβαρός λόγος, οπότε το δικαίωμα επικοινωνίας χρήζει ρύθμισης με δικαστική απόφαση, καθώς οι γονείς δεν δύνανται να παρεμποδίζουν αυτή την επικοινωνία αυτοβούλως. Σκοπός της προστατευτικής αυτής διάταξης και των εν γένει ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα είναι η διατήρηση της σχέσης μεταξύ ανήλικου τέκνου και  γονέα, με παράλληλη δυνατότητα παρακολούθησης και συνδρομής στην ανάπτυξη του τέκνου και διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Πως ρυθμίζεται το δικαίωμα επικοινωνίας;

Η ρύθμιση της επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο γίνεται

Ο – Είτε συναινετικά, δυνάμει συμφωνίας των γονέων του, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των ζητημάτων της επιμέλειας και διατροφής στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συναινετικής Διάζευξης, το οποίο εν συνεχεία επικυρώνεται με την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης από συμβολαιογράφο.

Ο – Είτε με δικαστική απόφαση σε περίπτωση αντιδικίας των γονέων.

Τι περιλαμβάνει το δικαίωμα επικοινωνίας;

Το δικαίωμα επικοινωνίας και ο τρόπος άσκησής του ποικίλλει ανά περίπτωση και περιλαμβάνει την απευθείας προσωπική επαφή του μη ασκούντος την επιμέλεια γονέα με το ανήλικο τέκνο, ήτοι συναντήσεις, συνομιλία, τηλεφωνική επικοινωνία, συναναστροφή με τον γονέα, έξοδοι για ψυχαγωγία, κοινωνικές εκδηλώσεις, διανυκτέρευση στην οικία του γονέα, κοινές διακοπές κ.α. Ωστόσο, ο τόπος άσκησης της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο καθορίζεται και προσαρμόζεται δυνάμει της ηλικίας του τέκνου, της σχέσης του με τον γονέα και άλλα κριτήρια. Τέλος. τα έξοδα επικοινωνίας, κατά κανόνα, επιβαρύνουν το δικαιούχο γονέα.

Είναι πάντοτε απαραίτητη η συναίνεση του έχοντος την επιμέλεια γονέα; Τι δικαιώματα έχει ο μη έχων την επιμέλεια γονέας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια αρνείται την επικοινωνία του με το τέκνο ή παρεμβαίνει δραστικά στον τρόπο άσκησης της επικοινωνίας;

Η συναίνεση του γονέα που έχει την επιμέλεια δεν απαιτείται για τις τηλεφωνικές μορφές επικοινωνίας και για τον τρόπο, τόπο και είδος επικοινωνίας που έχει καθορισθεί με δικαστική απόφαση. Οποιαδήποτε παρέμβασή του έχοντος την επιμέλεια γονέα θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά μέσα στα νόμιμα πλαίσια τους υποχρέωσης επίβλεψης, που πηγάζει από το δικαίωμα επιμέλειας του ανηλίκου στο βαθμό που απαιτείται, αναλόγως τους ηλικίας και τους ωριμότητας αυτού.

Διαφορετικά θα θεωρείται μη νόμιμη επέμβαση στο δικαίωμα επικοινωνίας, που ενεργεί αρνητικά τους προσωπικές σχέσεις του δικαιούχου γονέα με το ανήλικο τέκνο του και ο έτερος γονέας δύναται να αιτηθεί δικαστικώς την παύση της άρνησης και την επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο υπό τους όρους που επιθυμεί και κρίνονται εύλογοι από το Δικαστήριο για το συμφέρον του τέκνου. Συνεπώς, για την προάσπιση του δικαιώματος επικοινωνίας, ο γονέας δύναται να αιτηθεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον υφίσταται άμεσος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση για τη ρύθμιση της επικοινωνίας με το τέκνο και εν συνεχεία να ασκήσει αγωγή για την οριστική ρύθμιση της επικοινωνίας με το τέκνο του. Βέβαια, αξίζει να επισημανθεί ότι οι δικαστικές αποφάσεις που ρυθμίζουν ζητήματα επικοινωνίας γονέα με ανήλικο τέκνο, δύνανται με την πάροδο των χρόνων, τη μεταβολή των συνθηκών, την ηλικία του τέκνου και τους δεσμούς που διατηρούν γονέας και τέκνο να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν αναλόγως.

Όπως συμβαίνει λοιπόν με την ανάθεση της επιμέλειας στον έναν από τους δύο γονείς, σε περίπτωση διαζυγίου κατ’ αντιδικία, έτσι και το δικαίωμα επικοινωνίας ρυθμίζεται από το Δικαστήριο με κυριότερο γνώμονα το συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Το Δικαστήριο, συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν μια σειρά από προϋποθέσεις και κυρίως το συμφέρον του τέκνου, καθορίζει τον τόπο, το είδος, τη διάρκεια, τη συχνότητα, τον τόπο παραλαβής και παράδοσης του τέκνου και τυχόν άλλες διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Μεταβολή τόπου διαμονής ανήλικου τέκνου 

Ο προσδιορισμός ή μεταβολή του τόπου διαμονής του ανήλικου τέκνου ανήκει στο γονέα που ασκεί την επιμέλειά του, με αποτέλεσμα το δικαίωμα επικοινωνίας του μη ασκούντος την επιμέλεια γονέα να προσδιορίζεται ανάλογα με την κάθε περίσταση και τη στάθμιση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η διακοπή της επικοινωνίας και συνάντησης μαζί του. Έτσι, σε περίπτωση κατά την οποία η ενδεχόμενη προσωρινή ή διαρκής αλλαγή του τόπου διαμονής δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό συμφέρον του τέκνου, δύναται, εφόσον δεν συναινεί ο μη ασκών την επιμέλεια γονέας, του οποίου το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο του ματαιώνεται εν όλω ή δυσχεραίνει ιδιαιτέρως η άσκηση του και οι δια ζώσης συναντήσεις τους (π.χ. περιπτώσεις που ο ασκών την επιμέλεια μετοικεί στο εξωτερικό ή σε επαρχιακή πόλη, μακριά από τον συνήθη τόπο κατοικίας, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολη η μετάβαση του άλλου γονέα προς διατήρηση των δεσμών με το ανήλικο τέκνο του), να αιτηθεί στο Δικαστήριο τη μεταβολή του τόπου διαμονής ή την εύρεση μιας λύσης κατά την οποία θα δύναται να επικοινωνεί ελεύθερα με το τέκνο του.

Ως εκ τούτου σε περίπτωση που ο τόπος διαμονής μεταβάλλεται προκειμένου ματαιωθεί το δικαίωμα ή να γίνει ιδιαίτερα δυσχερής η άσκησή του, μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο καταχρηστικός ο προσδιορισμός και κακή η άσκηση τους γονικής μέριμνας από πλευράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή να αποφασισθεί η μεταρρύθμιση τους σχετικής δικαστικής απόφασης με τους ανάλογες συνέπειες.

Για περισσότερες πληροφορίες αναλυτικά με το δικαίωμα επικοινωνίας ενός γονέα με τα παιδιά του μετά την έκδοση του διαζυγίου, την έκταση του δικαιώματος, τον τρόπο, τόπο και το είδος άσκησής του καθώς και οτιδήποτε σας απασχολεί αναφορικά με το ζήτημα αυτό, είτε πριν την έκδοση του διαζυγίου είτε μετά την συναινετική ή δικαστική ρύθμιση της επικοινωνίας, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας παρέχουμε άμεσα κάθε δυνατή πληροφορία και να συνδράμουμε στη διεκδίκηση της επικοινωνίας με το τέκνο ή τον περιορισμό αυτής, πάντοτε με κύριο και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του παιδιού σας.