215 520 9070 & 6947 602 862 info@lawmatters.gr
Select Page

Κληρονομητήριο

Σε πολλές περιπτώσεις, ο κληρονόμος καλείται να αποδείξει το κληρονομικό του δικαίωμα, ώστε να επωφεληθεί της κληρονομίας. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδεται το κληρονομητήριο, το οποίο αποτελεί πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται το κληρονομικό δικαίωμα του κληρονόμου, καταπιστευματοδόχου, κληροδόχου. Ο κληρονόμος τεκμαίρεται μαχητά ότι έχει το δικαίωμα που αναγράφεται στο κληρονομητήριο και κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αποδεικτική δύναμη του κληρονομικού του δικαιώματος, είτε αυτό προέρχεται εκ διαθήκης, είτε εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Στην πράξη, το κληρονομητήριο προσδίδει ασφάλεια στις συναλλαγές και εξ αυτού του λόγου ζητείται σε περιπτώσεις πώλησης ακινήτου της κληρονομιάς ή από την Τράπεζα για πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε ο θανών.

Έκδοση Κληρονομητηρίου

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από το Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, ύστερα από δικαστική απόφαση που διατάσσει την έκδοσή του. Το κληρονομητήριο, χορηγείται στον αιτούντα με απόδειξη παραλαβής, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.

Δικαστήριο της κληρονομιάς είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος (θανών) είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του ή τη διαμονή του.

Την αίτηση για την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία ακολούθως θα διατάσσει την έκδοση κληρονομητηρίου, υποβάλλει ο κληρονόμος (ή καταπιστευματοδόχος, ή κληροδόχος ή εκτελεστής διαθήκης). Στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου κατατίθεται συγκεκριμένα το πρωτότυπο σώμα της συνταχθείσας αίτησης και ένα αντίγραφο, χαρτοσημασμένα και υπογεγραμμένα από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, ο καθένας μπορεί να ζητήσει κληρονομητήριο για τη μερίδα του. Έχει όμως παράλληλα και το δικαίωμα να ζητήσει κοινό κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί την κληρονομική ιδιότητα και τις κληρονομικές μερίδες όλων των κληρονόμων. Την έκδοση κληρονομητηρίου στο όνομα του κληρονόμου, μπορούν να ζητήσουν και οι δανειστές της κληρονομιάς ή του κληρονόμου, όπως και ο σύνδικος της πτώχευσής του.

Περιεχόμενο αίτησης για την έκδοση κληρονομητηρίου

Η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει:

-Την χρονολογία θανάτου του κληρονομουμένου

-Τη διαθήκη και το περιεχόμενό της ή τη συγγενική σχέση που στηρίζει το κληρονομικό δικαίωμα

-Τη μη ύπαρξη άλλων προσώπων που να αποκλείουν ή να περιορίζουν το κληρονομικό δικαίωμα

-Την ύπαρξη ή μη άλλων διαθηκών και το περιεχόμενό τους

-Τυχόν εκκρεμοδικία για το κληρονομικό δικαίωμα

Στη συνέχεια, η αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου αναρτάται για δέκα (10) συνολικά ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της ως άνω αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Τα κάτωθι Πιστοποιητικά μαζί με προτάσεις και διπλότυπο είσπραξης κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, συσχετίζονται στο φάκελο της αιτήσεως, ο οποίος χρεώνεται σε Ειρηνοδίκη για την έκδοση της διάταξης.

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος
  2. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης  άλλης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο και το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο
  5. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος
  6. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος και μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος) πρέπει να προσκομίζονται με ημερομηνία που  να καλύπτει τη δικάσιμο.

Κατόπιν, ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης ελέγχει τη νομιμότητα του συνόλου των εγγράφων και εν συνεχεία εκδίδει το κληρονομητήριο. Κατά της απόφασης που διατάσσει την χορήγηση του κληρονομητηρίου στον αιτούντα, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευσή του. Εφόσον δεν ασκηθεί έφεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί λαμβάνει Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το τμήμα ένδικων μέσων του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και μαζί με τη διάταξη του κληρονομητηρίου (θεωρημένη από το αρχείο) παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό του Κληρονομητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την έκδοση κληρονομητηρίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την εν γένει διαδικασία απαραίτητη είναι η συνδρομή και εκπροσώπηση σας από έναν έμπειρο σε θέματα κληρονομικού δικαίου δικηγόρο. Για το λόγο αυτό είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβουμε για λογαριασμό σας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση του Κληρονομητηρίου, με αξιοπιστία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.